Update! In september 2019 zijn studenten van de Hogeschool Leiden gestart met onze ontwikkel-opdracht Competentie App MATTIE. De studenten beginnen met doelgroep onderzoek MBO Start-Up. Wij maken op dit moment een leergroep online. Belangstelling voor die groep? Stuur een bericht…!

Bij het definiëren van de competentie App Mattie binnen gepersonaliseerd onderwijs is een belangrijk uitgangspunt dat we willen aansluiten bij de behoefte van de student (Hattie, 2008). Daarbij zijn de volgende vragen van belang:

– Waar sta jij als student?

– Waar werk je naar toe?

– Wat is voor jou een passende manier om daar te komen?

– Wat heb je daarvoor nodig?

Hoe kwamen wij zo?

Wij zijn Marleen Spierings en Jasper Sweijs. OCW heeft in 2019 een challenge uitgezet om door ander gebruik van data in het onderwijs, Voortijdig School Verlaten te voorkomen. De challenge werd gepresenteerd in de vorm van een Hackathon.

Zo ontstond The Making of © Competentie App, “Mattie”: Elke leerling heeft namelijk gewoon een ‘Mattie’ nodig! Dus ontwierpen wij een social competentie app, Mattie © Jasper Sweijs, Marleen Spierings 9-10/5/2019.

De Competentie App zorgt voor een continue feedbackloop en neemt de student als 360 graden subject voor de hele onderwijsketen: school – zorg – praktijk professionals en arbeidsmarkt. Dé data-property-tool voor impact-scenario’s op de waardering van het leren zelf: hoe, waar en wanneer dat plaatsvindt! De student genereert zelf data voor curriculumverrijking, verbeteren begeleiding, spotten van trends, binnen specifieke contexten. Talige en video input (met metadata) worden genormaliseerd voor normatieve matching van competenties (arbeidsmarktgerelateerd) en studienormeringen. Dank aan © Ernst Snijder, e-business strategist voor de vele #Brainstormsessies voorafgaand aan, wat nu de Competentie App (werktitel: AI-Mattie) mag heten I.E. Alphalab (10/4/2019 – heden). Studenten zelf zijn bezig deze App vanuit hun eigen leerbehoeften te ontwikkelen in samenwerking met hun docenten. Het Leidse Onderwijsveld ondersteunt hen daarbij. Ook meedoen?

Wij willen leerling, leraar, ouder, en stagebegeleiders vanuit de beroepen nog veel dichter bij elkaar brengen en een systeem bedenken waarbij wij als professionals de data van de student niet alleen kunnen valideren, maar door beter gebruik van die data van die interactie ook nieuwe oplossingen voor passender onderwijs genereren #gelijkekansen.

Image preview

Met 12 teams hebben wij in Leiden 36 uur heel hard vanuit verschillende rollen (studenten zelf, docenten, jongerenwerk, data specialisten en nog veel meer…) nagedacht over een oplossing hoe onderwijs van de 21ste eeuw het beste kan aansluiten bij de leerling / student. Bekijk die oplossingen op https://www.hackontrack.nl/!

Image preview

We begonnen vanuit het idee van de leerling en de professionals om het kind heen als Matties van elkaar, binnen en buiten de school, maar ook als Mattie App, om data te genereren.

The Making of MATTIE, de App

Half april 2019 beantwoordde Alphalab de oproep van Hack-on-Track om je in te schrijven als een team. Doel: een challenge aangaan om een oplossing te zoeken voor het probleem Voortijdig Schooluitval en aansluitings-problematiek vanuit verschillende disciplines. Marleen Spierings formeerde een team vanuit verschillende disciplines rond de leerling/student: ouder – docent – jongerenwerk – onderzoek.

De Leidse Matties #Hack Team

Best lastig om mede-hackers te vinden… wie gaat er nu 36 uur lang in het vrije weekend zoiets doen… en wij kenden elkaar voorafgaand aan deze hack nauwelijks…

Scrum & Brainsailing :-)

Pitch Workshop. En daarna toch maar wel alvast voor de zekerheid om 18 uur de Pitch oefenen. Stel je voor dat we 1 van de 5 teams zijn die moeten pitchen voor een jury…

And The Winners Are….

Image preview

Yeeh… na 36 uur hacken met grote concentratie en extreme focus, zijn Jasper en ik officieel veranderd in Hacker Zombies. Wij zijn erg trots op onze mede-hackers en de organisatie die onze hack mogelijk heeft gemaakt. #Jasper Sweijs #Marleen Spierings #Alphalab #Very Big and Very Tired Smile:) #Hacker Zombies

Image preview
Image preview

En als we de Hack ook nog winnen, volgt een ontladingsmomentje.

Ook de foto is niet meer scherp.

Dank aan alle betrokkenen.
CBS, Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap, Liacs, Universiteit Leiden, MBO Rijnland, Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland, Samenwerkingsverband Leiden e.o. en natuurlijk de Gemeente Leiden